cakanovce hlasenie_rozhlasu

Kontakt


Obecný úrad

Čakanovce 79

04445

055/6965631

e-mail: obec@cakanovce.eu

Zodpovedná osoba

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:
 

Terézia Kinlovičová
  

kontakt : t.kinlovicova@gmail.com

Slovensko.skPovinne zverejňované objednávkyČíslo objednávky Dátum vyhotovenia obj. Identifikácia zmluvy a popis plnenia Hodnota plnenia Dodávateľ
« ZačiatokDozadu123DopreduKoniec »Stránka 1 z 3
1/2012
09.01.2012
2/2012
Objednávka náradia, materálu a pracovných prostriedkov na rok 2012
0,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
2/2012
23.01.2012
Objednávka
Zimná údržba obecných ciest na rok 2012
0,00 €
Milan Veliký
3/2012
06.02.2012
3/2012
Vývoz žumpy zo ZŠ
0,00 €
TRIO TATRA s.r.o.
4/2012
07.03.2012
42/2012
Pravidelná ročná prehliadka zabezpečovacích systémov OU a ZŠ
0,00 €
AF SPIN s.r.o.
005/2012
27.04.2012
005/2012
Parabolické zrkadlo
220,80 €
HAKOM, s.r.o.
006/2012
22.08.2012
006/2012
Vývoz žumpy zo ZŠ
0,00 €
TRIO TATRA s.r.o.
007/2012
07.11.2012
007/2012
Objednávka kontraktu Efekt 9
0,00 €
Východoslovenská energetika a.s.
008/2012
14.12.2012
008/2012
Zimná údržba ciest
0,00 €
DUBRAVA GROUP a.s.
004/2013
02.01.2013
004/2013
dodávka pracovných prostriedkov na rok 2013
0,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
001/2013
07.01.2013
001/2013
Rozbor vody 2013
119,40 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
002/2013
11.01.2013
002/2013
aktuálne údaje katastra
0,00 €
Katastrálny úrad Košice - okolie
003/2013
01.03.2013
003/2013
Prevoz bagra
0,00 €
TRIO TATRA s.r.o.
005/2013
14.05.2013
005/2013
podium na kultúrnu akciu
0,00 €
Združenie obcí slanského mikroregiónu
006/2013
05.06.2013
006/2013
podium na kultúrnu akciu
0,00 €
Združenie obcí slanského mikroregiónu
007/2013
10.06.2013
007/2013
Vývoz žumpy
0,00 €
TRIO TATRA s.r.o.
008/2013
20.06.2013
008/2013
vypracovanie monitorovacej správy
0,00 €
LOMAREX s.r.o.
009/2013
10.07.2013
009/2013
frakcia na opravu ciest
0,00 €
US Steel Košice s.r.o.
010/2013
16.07.2013
010/2013
oprava ciest
0,00 €
ASTEX s.r.o.
013/2013
11.08.2013
013/2013
Výstavba autobusovej zastávky
0,00 €
LAMI BP spol. s r.o. Košice
012/2013
30.08.2013
012/2013
demontáž a montáž vodomerov
0,00 €
Somoši Blažej
011/2013
06.09.2013
011/2013
objednavka vodomerov
0,00 €
TIKA s.r.o.
014/2013
19.09.2013
014/2013
Vývoz žumpy ZŠ Čakanovce
0,00 €
TRIO TATRA s.r.o.
015/2013
07.10.2013
015/2013
Výkopové práce - oprava vodovodu
0,00 €015
AGRO - JUnior, s.r.o.
016/2013
28.10.2013
016/2013
Vypracovanie žiadosti - poskytnutie dotácie v rámci POD 2014
0,00 €
EU projects s.r.o.
017/2013
13.11.2013
017/2013
stavebné práce - oplotenie školy, oprava strechy a omietky garáže
0,00 €
AKOR , s.r.o.
018/2013
27.11.2013
018/2013
Údržba ciest 12/2013 - 03/2014
0,00 €
DUBRAVA GROUP a.s.
019/2013
02.12.2013
019/2013
Vývoz žumpy ZŠ Čakanovce
0,00 €
TRIO TATRA s.r.o.
020/2013
18.12.2013
020/2013
posyp zimných ciest
0,00 €
NDS a.s.
002/2014
02.01.2014
002/2014
dodávka náradia
0,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
001/2014
08.01.2014
001/2014
rozbor vody
0,00 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
003/2014
14.02.2014
003/2014
Vývoz žumpy
0,00 €
TRIO TATRA s.r.o.
004/2014
11.03.2014
004/2014
rokovacie stoličky 100ks
0,00 €
A-Pema, s.r.o.
005/2014
21.03.2014
005/2014
pódium na kultúrne akcie
0,00 €
Združenie obcí slanského mikroregiónu
006/2014
21.03.2014
006/2014
ukážka činnosti
0,00 €
Krajské riaditeľstvo policajného zboru Košice
007/2014
09.05.2014
Objednávka
vývoz žumpy ZŠ Čakanovce
0,00 €
TRIO TATRA s.r.o.
008/2014
26.06.2014
008/2014
obecný rozhlas
3.363,66 €
Juhász Ján - ENERGOMONT
009/2014
14.08.2014
009/2014
Rekonštrukcia cesty do romskej osady
1.975,20 €
ASTEX s.r.o.
010/2014
26.08.2014
010/2014
2 ks uvítacích tabúľ
1.100,47 €
LAMI BP spol. s r.o. Košice
011/2014
26.08.2014
011/2014
obklady a dlažba na schody
4.178,79 €
LAMI BP spol. s r.o. Košice
012/2014
10.09.2014
012/2014
Spracovanie žiadosti na poskytnutie dotácie
350,00 €
EU projects s.r.o.
013/2014
10.10.2014
013/2014
prenájom mobilného detského ihriska
0,00 €
Otvorená občianska spoločnosť
014/2014
10.10.2014
014/2014
oprava cesty do rómskej osady
980,00 €
ASTEX s.r.o.
015/2014
27.10.2014
015/2014
zemné práce
250,00 €
AGRO - JUnior, s.r.o.
016/2014
26.11.2014
016/2014
zimná údržba ciest
700,00 €
DUBRAVA GROUP a.s.
001/2015
12.01.2015
001/2015
rozbor vody
500,00 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
042/2015
15.01.2015
042/2015
výkopové práce
0,00 €
FM TRANS Slovakia, s.r.o.
002/2015
02.02.2015
002/2015
zimný posyp obecných ciest
600,00 €
NDS a.s.
003/2015
20.03.2015
003/2015
tovar pre skupinu 2
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
004/2015
20.03.2015
004/2015
tovar pre skupinu 3
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
005/2015
20.03.2015
005/2015
tovar pre skupinu 4
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
006/2015
20.03.2015
006/2015
tovar pre skupinu 6
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
007/2015
20.03.2015
007/2015
tovar pre skupinu 8
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
008/2015
26.03.2015
008/2015
17 jedálenských stolov
990,00 €
Školex spol. s r.o.
009/2015
26.03.2015
009/2015
vývoz žúmp
0,00 €
TRIO TATRA s.r.o.
010/2015
20.04.2015
010/2015
tovar pre skupinu 4
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
011/2015
20.04.2015
011/2015
tovar pre skupinu 5
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
012/2015
20.04.2015
012/2015
tovar pre skupinu 6
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
013/2015
20.04.2015
013/2015
tovar pre skupinu 7
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
014/2015
20.04.2015
014/2015
tovar pre skupinu 8
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
015/2015
12.05.2015
015/2015
výkopové práce - oprava vodovodu, dovoz materiálu
1.000,00 €
FM TRANS Slovakia, s.r.o.
016/2015
21.05.2015
016/2015
strojový výkop studne na cintoríne do 1000€
0,00 €
INGNAR s.r.o.
017/2015
21.05.2015
017/2015
ručný výkop studne na cintoríne do 1000€
0,00 €
INGNAR s.r.o.
018/2015
21.05.2015
018/2015
betónové skruže do 1000€
0,00 €
INGNAR s.r.o.
019/2015
21.05.2015
019/2015
tovar pre skupinu 1
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
020/2015
21.05.2015
020/2015
tovar pre skupinu 5
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
021/2015
21.05.2015
021/2015
tovar pre skupinu 7
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
022/2015
21.05.2015
022/2015
tovar pre skupinu 8
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
023/2015
25.05.2015
023/2015
výkopové práce - oprava vodovodu, dovoz materiálu
1.000,00 €
FM TRANS Slovakia, s.r.o.
024/2015
08.06.2015
024/2015
tovar pre skupinu 1
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
025/2015
08.06.2015
025/2015
tovar pre skupinu 3
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
026/2015
22.06.2015
026/2015
vypracovanie programu
990,00 €
EU projects s.r.o.
027/2015
10.07.2015
027/2015
Súdnoznalecký posudok
400,00 €
Ing. Tibor Hreščák
028/2015
14.07.2015
028/2015
tovar pre skupinu 1
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
029/2015
14.07.2015
029/2015
tovar pre skupinu 3
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
030/2015
14.07.2015
030/2015
tovar pre skupinu 6
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
031/2015
14.07.2015
031/2015
tovar pre skupinu 7
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
032/2015
14.07.2015
032/2015
tovar pre skupinu 8
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
033/2015
14.07.2015
033/2015
vývoy žúmp - zoznam
0,00 €
TRIO TATRA s.r.o.
034/2015
14.07.2015
034/2015
vývoz žumpy - MŠ
0,00 €
TRIO TATRA s.r.o.
035/2015
27.07.2015
035/2015
5ks pozinkovaných nádob
0,00 €
EKOLÓG Olšava - záujmové združenie obcí
036/2015
28.07.2015
036/2015
pretláčanie potrubia ZŠ
200,00 €
PROFI - KANAL, s.r.o.
037/2015
25.08.2015
037/2015
Detské ihrisko L5 - Lenka
1.000,00 €
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.
039/2015
08.09.2015
039/2015
kamerový systém
6.252,00 €
Martin Porubský - AZS
038/2015
14.09.2015
038/2015
skúška odbornej spôsobilosti
0,00 €
Technická inšpekcia a.s.
040/2015
14.09.2015
040/2015
rekonštrukcia OU
4.392,00 €
LAMI BP spol. s r.o. Košice
041/2015
23.09.2015
041/2015
prístrešok na cintoríne
1.000,00 €
Orsa spol. s.r.o.
046/2015
01.10.2015
046/2015
kúrenárske práce
400,00 €
František Kolesár
043/2015
06.10.2015
043/2015
tovar pre skupinu 6
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
044/2015
06.10.2015
044/2015
tovar pre skupinu 7
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
045/2015
06.10.2015
045/2015
tovar pre skupinu 8
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
048/2015
10.10.2015
048/2015
Revízia elektroinštalácie - OU, ZŠ, KD
1.000,00 €
KOHOR s.r.o.
047/2015
12.10.2015
047/2015
projektová dokumentácia - okolie OU
500,00 €
Ing. Magdaléna Ostrožovičová
049/2015
20.11.2015
049/2015
čistenie komína v ZŠ
0,00 €
Kominárstvo Kostovčík
050/2015
26.11.2015
050/2015
zimná údržba ciest
700,00 €
DUBRAVA GROUP a.s.
051/2015
03.12.2015
051/2015
energetický audit OU
1.000,00 €
AKOR , s.r.o.
052/2015
10.12.2015
052/2015
tovar pre skupinu 8
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
053/2015
10.12.2015
053/2015
tovar pre skupinu 7
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
054/2015
10.12.2015
054/2015
tovar pre skupinu 6
980,00 €
Ing. Imrich Cibuľa - Severka
055/2015
16.12.2015
055/2015
výroba didaktických pomôcok
0,00 €
DREVO-MATT, s.r.o.
002/2016
11.01.2016
002/2016
výkopove práce a dovoz materiálu
0,00 €
FM TRANS Slovakia, s.r.o.

banner-iii obec-cakanovce_25_8_2022-1


Prevádzkované na Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.